Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach. Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 9, telefon do sekretariatu: 25 794 33 30, email: sekretariat@ckz.siedlce.pl, więcej informacji »
Wtorek 28 Listopada 2023
331 dzień roku.
Do końca roku pozostało: 33 dni.

Imieniny obchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

strona główna

mapa strony

drukuj

kontakt

powrót
 
 Aktualności
 
2023-11-17

Elektromechatron - Etap Szkolny
  więcej
2023-11-10

11 listopada - Dzień Niepodległości
  więcej
archiwum

                               

HISTORIA CKZ
rok 2006

1. Kadrę dydaktyczną w roku szkolnym 2006/2007 stanowi 40 nauczycieli CKP w Siedlcach:

 • 19 nauczycieli dyplomowanych,
 • 12 nauczycieli mianowanych,
 • 7 nauczycieli kontraktowych,
 • 2 nauczycieli stażystów.

2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt (otrzymany od MEN ze środków współfinansowanych przez EFS) pod potrzeby egzaminów zewnętrznych na łączną kwotę 464000 zł w zawodach:

 • elektryk,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter elektronik,
 • cukiernik,
 • technik elektronik.

3. Przeprowadzono finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechatronicznego.
4. Naukę zajęć praktycznych, specjalizacji zawodowej, pracowni technicznej rozpoczyna 866 uczniów z 33 klas:

 • 403 uczniów z 16 klas ZSP nr 1,
 • 453 uczniów z 16 klas ZSP nr 3,
 • 10 uczniów z 1 klasy ZSP nr 4.

5. Zaplanowano praktyki zawodowe dla 7 klas.
6. Piotr Świtalski i Michał Woźniak zwycięzcy VI Konkursu Mechatronicznego reprezentują Polskę w IV Olimpiadzie Mechatronicznej Krajów Nadbałtyckich odbywającej się w Tallinie (Estonia) w dniach 1-4 października.
5. 4 października Piotr Świtalski i Michał Woźniak zwyciężają na Olimpiadzie Mechatronicznej Krajów Nadbałtyckich "Open Baltic Mechatronic Games" Tallin 2006 - Estonia.
6. 6 październik - 10-lecie Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach.

 
 rok 2005

1. Stanowisko dyrektora CKP (od 12 kwietnia) pełni mgr Emil Baj.
2. Od 1 września na dyrektora CKP powołano mgr inż. Bożenę Wyrębiak.
3. Przeprowadzenie we współpracy z OKE w Warszawie kurs kwalifikacyjny na egzaminatorów uprawniających do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:

 • ślusarz,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • elektryk,
 • monter elektronik.

4. Przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • elektryk,
 • monter elektronik,
 • cukiernik,
 • kucharz małej gastronomii.


5. Zorganizowano i przeprowadzono finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechatronicznego.
6. Rozpoczęcie współpracy z ZSP nr 4.

 
rok 2004

1. Powołanie na stanowiska kierowników pracowni o profilu:

 • elektryczno-elektronicznym – mgr inż. Krystynę Więcławek,
 • gastronomiczno-hotelarskim – mgr inż. Bożenę Wyrębiak,
 • mechanicznym – mgr. Waldemara Ciulaka.

2. Uczestniczestnictwo uczniów - Mariusza PerczyńskiegoJacka Wojtkowskiego, laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Mechatronicznego, z opiekunem Sławomirem Siewrukiem w Międzynarodowym Otwartym Konkursie Mechatronicznym Krajów Nadbałtyckich zorganizowanym w Wilnie - Litwa (Open Baltic Mechatronic Games).
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie Kucharz małej gastronomii.

 
rok 2003

1. Zakończenie działalności Warsztatów Szkolnych jako gospodarstwa pomocniczego CKP.
2. Uzyskanie certyfikatu ITS w Warszawie na prowadzenie działalności Stacji Kontroli Pojazdów.
3. Naukę zajęć praktycznych, specjalizacji zawodowej, pracowni technicznej w roku szkolnym 2003/2004 rozpoczyna 826 uczniów z 33 klas:

 • 360 uczniów z 16 klas ZSP nr 1,
 • 466 uczniów z 17 klas ZSP nr 3,
 • zaplanowano praktyki zawodowe dla 17 klas,
 • zaplanowano zajęcia dla uczniów SOSzW.

4. Przeprowadzono VI (ostatnią) edycję Regionalnego Turnieju Mistrz w Zawodzie.
6. Uczniowie TSZI (Tomasz Wysocki, Paweł Zienkiewicz) zdobywają tytuł Drużynowego Mistrza Polski w Informatyce.
7. Oddano do użytku pracownię informatyczną z przeznaczeniem na siedzibę szkolnego Klubu Europejskiego „Epikur”.
8. Otwarcie pracowni samochodowych. 

 
rok 2002

1. Włączenie w strukturę Centrum Warsztatów Szkolnych ZSP nr 3 branży samochodowej i gastronomicznej.
2. Oddanie do użytku pracowni gastronomicznych w pomieszczeń internatu ZSP nr 1.
3. Prace remontowo-adaptacyjne w budynku przeznaczonym na pracownie samochodowe w tym Stację Kontroli Pojazdów.
4. Powołanie Zdzisława Daniluka na z-cę dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych.
5. Powołanie z-ców kierownika Warsztatów Szkolnych CKP:

 • z-ca kierownika ds. gastronomicznych - Bożenę Wyrębiak,
 • z-ca kierownika ds. samochodowych - Jana Aleksandrowicza.

6. Naukę zajęć praktycznych, specjalizacji zawodowej i pracowni technicznej rozpoczyna:

 • 928 uczniów z 41 klas,
 • 316 uczniów z 18 klas ZSP nr 1,
 • 612 uczniów z 23 klas ZSP nr 3.
 • 130 słuchaczy z Technikum dla Dorosłych ZSP nr 1.

7. Zaplanowano praktyki zawodowe dla 11 klas.
8. Zaplanowano kursy zawodowe klas wielozawodowych ZSZ:

 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • piekarz,
 • sprzedawca.

9. Przeprowadzono V edycję Regionalnego Turnieju Mistrz w Zawodzie.

 
rok 2001

 1. Naukę zajęć praktycznych rozpoczyna (bez klas pierwszych):

 • 401 uczniów z 17 klas ZSZ nr 1,
 • 9 klas zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 7 klas technikum,
 • 1 klasa liceum zawodowego.

2. Zaplanowano praktyki zawodowe dla 10 klas i pracownię techniczną dla 4 klas ZSZ nr 3.
3. Przeprowadzono zajęcia specjalizacji zawodowej dla uczniów klas maturalnych:

 technikum elektrycznego w zakresie:

 • instalacji elektrycznych,
 • energoelektroniki,
 • maszyn elektrycznych,

technikum elektronicznego w zakresie:

 • automatyki i robotyki,
 • urządzeń elektronicznych,

technikum mechanicznego w zakresie:

 • komputerowego wspomagania projektowania CAD,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

4. Przeprowadzono IV edycję Regionalnego Turnieju Mistrz w Zawodzie.

 
rok 2000
1. Naukę zajęć praktycznych rozpoczyna 586 uczniów z 23 klas ZSZ nr 1, zaplanowano praktyki zawodowe dla 10 klas.
2. Rozpoczęto prowadzenie zajęć specjalizacji zawodowej dla klas technikum na podbudowie szkoły podstawowej.
3. Utworzono Twórczą Szkołę Zastosowań Informatycznych.
4. Rozpoczęto współpracę z KOWEZiU - szkolenia dla edukatorów kształcenia zawodowego w programie „Nowa Szkoła Zawodowa”.
5. Przeprowadzono III edycję Regionalnego Turnieju Mistrz w Zawodzie.
 
rok 1999
1. Organem prowadzącym CKP zostaje Miasto Siedlce.
2. Zajęcia praktyczne rozpoczyna 803 uczniów z 30 klas ZSZ nr 1.
3. Zaplanowano praktyki zawodowe dla 16 klas.
4. Rozpoczęto prowadzenie zajęć specjalizacji zawodowej dla klas drugich technikum na podbudowie ZSZ.
5. Zorganizowano i przeprowadzono II edycję Regionalnego Turnieju Mistrz w Zawodzie.
6. Po raz pierwszy wyróżniono uczniów klas technikum certyfikatami.
7. Do użytku zostają przekazane nowe pracownie:
 • montażu elektronicznego,
 • badań i pomiarów elektrycznych,
 • napraw elektronicznych,
 • automatyki i sterowania,
 • informatyki (16 stanowisk z dostępem do internetu).
 
 rok 1998

1. Na stanowisko wicedyrektora CKP został powołany mgr Emil Baj, natomiast na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych – mgr Krzysztof Ciołczyk.
2. Kadrę kierowniczą Warsztatów Szkolnych CKP tworzą:

 • Kierownik Warsztatów Szkolnych – mgr Janusz Borkowski,
 • Z-ca kierownika ds. elektrycznych – mgr inż. Krystyna Więcławek,
 • Z-ca kierownika ds. mechanicznych – mgr Waldemar Ciulak.

3. Rozpoczęto wdrażanie inwestycji – modernizacja i rozbudowa CKP w Siedlcach (prace remontowo-adaptacyjne trzech budynków warsztatów szkolnych).
4. Naukę zajęć praktycznych rozpoczęło 941 uczniów z 35 klas z ZSZ nr 1 w Siedlcach w branży mechanicznej, elektrycznej
i elektronicznej.
5. Rozpoczęto prowadzenie 4 tygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów technikum (ZSZ nr 1 w Siedlcach, ZSZ w Łukowie, ZSZ w Stoczku Łukowskim, ZSZ w Żelechowie).
6. Zorganizowano I Wojewódzki Turniej Mistrz w Zawodzie.
7. Oddano pracownię energoelektroniki - sprzęt Lucas Nülle.
8. Doposażono pracownię automatyki i robotyki - sprzęt Festo, Siemens, AG, HPS.

 
rok 1997

1. 1 stycznia przekazano majątek Warsztatów Szkolnych ZSZ nr 1 w Siedlcach do CKP.
2. Opracowano trzyletnią (1997-2000) koncepcję rozwoju i rozbudowy CKP.
3. W roku szkolnym 1997/98 naukę zajęć praktycznych rozpoczęło 1010 uczniów z 37 oddziałów ZSZ nr 1 w 11 zawodach
i specjalizacjach.
4. W listopadzie oddano nową pracownię automatyki i robotyki wyposażoną w sprzęt FESTO.
5. Sprzedano:

 • 415 przetrząsaczo-zgrabiarek Z-278,
 • 15 wiertarek stołowych WS-15,
 • 5240 elektrycznych ogrodzeń pastwisk (EB i EBS),
 • oraz wykonywano szereg usług mechanicznych, elektrycznych i naprawy sprzętu RTV.
 
rok 1996

1. 1 VIII powołano Centrum Kształcenia Praktycznego, organem prowadzącym jest Kurator Oświaty w Siedlcach.
Dyrektorem CKP zostaje mgr Marek Zwoliński.
Kadrę kierowniczą Warsztatów Szkolnych CKP tworzą:

 • kierownik – mgr Ryszard Boniakowski,
 • z-ca kierownika ds. elektrycznych – mgr Janusz Borkowski,
 • z-ca kierownika ds. mechanicznych – mgr Waldemar Ciulak.
 • w skład Rady Pedagogicznej wchodzi 43 nauczycieli.

2. W roku szkolnym 1996/97 naukę zajęć praktycznych rozpoczyna 1137 uczniów z 40 klas ZSZ nr 1 w Siedlcach branży mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej (11 zawodów):

 • 17 klas technikum,
 • 4 klasy liceum zawodowego,
 • 19 klas zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Do użytku oddano nowe pracownie:

 • symulacji procesów technologicznych (MTSCNC),
 • komputerowego wspomagania projektowania (AutoCAD).
 • obrabiarek sterowanych numerycznie – tokarka PC TURN 120 (EMCO), frezarka FYS 16 NM (CBKO).

4. Warsztaty wyprodukowały i sprzedały 437 ciągnikowych przetrząsaczo-zgrabiarek Z-278, 5080 elektrycznych ogrodzeń pastwisk (EB i EBS).

 

 


powrót    do góry     
Kontakt  |  Mapa strony » Copyright © 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego. All rights reserved
Projekt i wykonanie: Magdalena Szarek-Mistewicz
Liczba wejść: 1245774, dziś: 173