Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach. Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 9, telefon do sekretariatu: 25 794 33 30, email: sekretariat@ckz.siedlce.pl, więcej informacji »
Wtorek 28 Listopada 2023
331 dzień roku.
Do końca roku pozostało: 33 dni.

Imieniny obchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

strona główna

mapa strony

drukuj

kontakt

powrót
 
 Aktualności
 
2023-11-17

Elektromechatron - Etap Szkolny
  więcej
2023-11-10

11 listopada - Dzień Niepodległości
  więcej
archiwum

                               

O CENTRUM

     Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach (dawniej - Centrum Kształcenia Praktycznego) jest placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z pierwszych piętnastu powołanych przez władze oświatowe na terenie naszego kraju, realizującą zadania kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania. Jako samodzielna jednostka zorganizowana na bazie dydaktycznej i lokalowej warsztatów obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica przejęła kontynuację ponad 100-letniej tradycji praktycznego kształcenia zawodowego młodzieży, kultywowanej przez tę najstarszą szkołę zawodową w Siedlcach, spełniająca do chwili obecnej ważną rolę w kształceniu średnich kadr technicznych, a zwanej potocznie w środowisku siedleckim "Elektrykiem". Pierwotna nazwa placówki to Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP).

    Od 1.09.2002 r. baza dydaktyczna i doświadczenie zawodowe zostało powiększone o osiągnięcia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
Jest instytucją dość młodą, lecz o już ustalonej renomie, pełniącą ważną rolę w kształceniu zawodowym młodzieży i dorosłych.


     W 2006 roku obchodzi jubileusz 10-lecia działalności dydaktycznej. Dysponując nowoczesnym wyposażeniem technodydaktycznym pracowni i laboratoriów, a także wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, zapewnia wysoką jakość kształcenia zawodowego, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zakładów pracy, a także bezrobotnych. Stanowi bazę dydaktyczną nie tylko dla siedleckich szkół zawodowych, ale także i regionu. Współpracuje z innymi tego typu ośrodkami działającymi na terenie kraju. 

Głównym zadaniem nowo powstałego ośrodka była reorganizacja i restrukturyzacja dotychczasowego systemu kształcenia praktycznego, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowania działań dydaktycznych i oferty kształcenia do zmieniających się wymagań i uwarunkowań regionalnego rynku pracy.
   Aktualnie strukturę edukacyjno-szkoleniową Centrum stanowi pięć działów:

  • elektryczny,
  • elektroniczny,
  • mechaniczny,
  • samochodowy,
  • gastronomiczny.

   Modelem docelowym placówki jest tworzenie wielobranżowego, pełnego systemu szkolenia praktycznego w różnych zawodach wraz z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych przy współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. 

   Od 2003 r. Centrum posiada akredytację ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 6 zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk, monter elektronik, cukiernik,kucharz małej gastronomii.

   Od 2016 roku nasz placówka podjęła współpracę z zakładami pracy. Została podpisana umowa patronacka pomiędzy firmą Bozamet a Miastem Siedlce jako organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach. Patronatem została objęta klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, kształcąca w zawodach ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Wspólnie z przedstawicielami zakładu pracy został opracowany program nauczania, dopasowany do profilu i zapotrzebowania firmy.

   Następnie podpisano trójstronną umowę, dotyczącą utworzenia klasy branżowej pod patronatem firmy Stadler Polska, kształcącej w zawodach elektryk i mechatronik. Obecnie naukę w firmie odbywa 60 uczniów, z czego 15 elektryków i 15 mechatroników. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach.


W 2019 roku podpisaliśmy kolejną umowę o współpracy z PEC. Współpracą zostali objęci uczniowie technikum energetycznego, którzy będą odbywali zajęcia praktyczne w tej Firmie oraz w CKZ.

1 września 2019 roku nazwa Centrum Kształcenia Praktycznego uległa zmianie na mocy ustawy z 2018r. zmieniającej Prawo Oświatowe. Obecnie nazywa się Centrum Kształcenia Zawodowego. 

W czerwcu 2020 roku na emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor placówki - p. Bożena Wyrębiak. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, obowiązki dyrektora pełni p. Sławomir Siewruk - dotychczasowy wicedyrektor d/s dydaktyczno-wychowawchych. 28 sierpnia 2020 r. Prezydent Miasta Siedlce na stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach powołał p. Piotra Pniewskiego. Nowy dyrektor objął funkcję 1 września 2020 r i pełnił ją do 18.02.2022 r.

19 lutego 2022 r. pełniącym obowiązki dyrektora w Centrum Kształcenia Zawodowego został pan Sławomir Kożuchowski.

Od 1 września 2022 r. obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach pełni z powołania Prezydenta Miasta Siedlce pani Małgorzata Szymaniuk-Kruk.

     
   AKTUALNOŚCI
  HISTORIA CKZ
  ORGANIZACJA
  KALENDARIUM
  WSPÓŁPRACA
  DOKUMENTY
  USŁUGI
 


powrót    do góry     
Kontakt  |  Mapa strony » Copyright © 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego. All rights reserved
Projekt i wykonanie: Magdalena Szarek-Mistewicz
Liczba wejść: 1245798, dziś: 197